تبلیغات
IASBS IT - HTML Tutorial
" Information is not knowledge " Albert Einstein

HTML Tutorial

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: HTML ،

قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با زبان  HTML   چند پست در رابطه با این زبان قرار دهیم . این آموش ها به زبان انگلیسی هست ولی سطحش متوسطه . امیدوارم به دردتون بخوره ! برای اجرای کد هاتون چند راه دارین . ساده ترینش اینه که یه Notepad باز کنین و کدا رو توش بنویسین بعد با پسوند html. ذخیرش کنید . راه دیگش اینه که با نرم افزار های HTML Editor  مثل  Frontpage یا Dreamweaver کار کنید . البته به نظر من کار با Notepad  راحتره !لطفا به ادامه ی مطلب بروید


Chapter 1

What is HTML

HTML is a language for describing web pages .

* HTML stands for Hyper Text Markup Language
* HTML is not a programming language, it is a markup language
* A markup language is a set of markup tags
* HTML uses markup tags to describe web pages


HTML Tags

HTML markup tags are usually called HTML tags

* HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like <html>
* HTML tags normally come in pairs like <b> and </b>
* The first tag in a pair is the start tag, the second tag is the end tag
* Start and end tags are also called opening tags and closing tags


HTML Documents = Web Pages

* HTML documents describe web pages
* HTML documents contain HTML tags and plain text
* HTML documents are also called web pages

The purpose of a web browser (like Internet Explorer or Firefox) is to read HTML documents and display them as web pages. The browser does not display the HTML tags, but uses the tags to interpret the content of the page:

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


Example Explained

* The text between <html> and </html> describes the web page
* The text between <body> and </body> is the visible page content
* The text between <h1> and </h1> is displayed as a heading
* The text between <p> and </p> is displayed as a paragraph


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده