تبلیغات
IASBS IT - How to think like a computer scientist
" Information is not knowledge " Albert Einstein

How to think like a computer scientist

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: زبان انگلیسی ، کتاب ، برنامه نویسی ،

کتاب How to think like a computer scientist نوشته ی Allen B. Downey به ما یاد میده که چطور مثل یک دانشمند علوم کامپیوتر تفکر الگوریتمی داشته باشیم . البته به زبان انگلیسی نوشته شده .
نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده