تبلیغات
IASBS IT - Differences between British English and American English
" Information is not knowledge " Albert Einstein

Differences between British English and American English

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: زبان انگلیسی ، کتاب ،
می دونین که بین انگلیسی که آمریکایی ها صحبت می کنن با انگلیسی بریتانیایی ها چندین تفاوت وجود دارد . من لیستی از این تفاوت ها رو از چندین سایت جمع آوری کردم و براتون گذاشتم . امید وارم به دردتون بخوره .

BrE vs. NAmE

Differences Between British English and American English


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده