تبلیغات
IASBS IT - CICIS10
" Information is not knowledge " Albert Einstein

CICIS10

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: فناوری اطلاعات ،
همایش CICIS10 که از امروز به مدت سه روز تو دانشگاهه ما (IASBS) برگذار میشه و در مورد موضوعات نوین در علوم کامپیتر و اطلاعات است .

CICIS 10


نظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده