تبلیغات
IASBS IT - Beginning Ubuntu Linux
" Information is not knowledge " Albert Einstein

Beginning Ubuntu Linux

نویسنده : مسعود امجدی
ارسال شده در: لینوکس ،
کتاب زیر یک مرجع کامل در مورد ubuntu  برای کاربران مبتدی می باشد . تمام مثال ها و تصاویر کتاب از ubuntu 10.04 می باشند .


Beginning Ubuntu Linuxنظرات: نظرات
با کلیک روی قلب یک امتیاز به این مطب بده